Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

SKONTAKTUJ SIĘ

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka"

ul. Księdza Wajdy 3

47-100 Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Gabinet czynny w dniach:

Poniedziałek - piątek 15:00 - 18:00
*rejestracja indywidualna

Sobota *tylko umówione wizyty

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Terapia Słuchu Dariusz Wąsik Strzelce Opolskie

Terapia Słuchu

Dariusz Wąsik

Terapia Słuchu Dariusz Wąsik Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik, ul. Księdza Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą neuroterapii instrumentalnej, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki. Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.

Co to jest EEG Biofeedback ?

Wskazania do treningów

Podczas treningu pacjent podłączony jest do specjalnej głowicy czujnikami (elektrody monitorujące fale mózgowe). Impulsy z mózgu pacjenta są rejestrowane w systemie komputerowym i przetwarzane graficznie w wideogrę. Poprawa parametrów funkcjonowania pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze i w ten sposób pacjent uczy się optymalnej pracy mózgu, a tym samym poprawia swój stan kliniczny - samopoczucie, nastrój, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość.

Trening EEG Biofeedback prowadzi się 1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni.

Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze.

Przebieg treningu EEG Biofeedback:

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Ogólne polepszenie funkcjonowania intelektualnego

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Dostarczanie energii do wydajnego funkcjonowania

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Polepszenie koncentracji

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Kształtowanie postawy ciała, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej przez zmysł równowagi

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Poprawa stanów emocjonalnych, redukcja stresu, rozwój kreatywności, wzrost pewności siebie, pobudzenie motywacji, niwelacja stanów lękowych oraz zwiększenie samokontroli emocjonalnej

Efekty treningów EEG Biofeedback:

EEG Biofeedback polecane jest wszystkim, niezależnie od wieku  zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty.
Szczególne wskazania:

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera)

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy)

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice)

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Zaburzenia zachowania (agresja)

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Zaburzenia snu

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Pourazowe i poudarowe uszkodzenia mózgu

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Trudności szkolne

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Padaczki

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie Przewlekłe bóle głowy

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback Strzelce Opolskie
EEG Biofeedback Strzelce Opolskie