Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

SKONTAKTUJ SIĘ

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka"

ul. Księdza Wajdy 3

47-100 Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Gabinet czynny w dniach:

Poniedziałek - piątek 15:00 - 18:00
*rejestracja indywidualna

Sobota *tylko umówione wizyty

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie

Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego to zaburzenia pracy zmysłu słuchu, które wynikają z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego przy jednocześnie prawidłowej budowie ucha i poprawnej pracy jego części obwodowej. Z centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego nie wyrasta się z wiekiem. Wymagają one cierpliwej i systematycznej pracy terapeutycznej, indywidualnie zaplanowanej stymulacji słuchu.

 

30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu.

ZABURZENIA CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (CAPD)

Zaburzenia  Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD) Strzelce Opolskie
Zaburzenia  Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD) Strzelce Opolskie

W wyniku tych kłopotów mają także trudności w nauce czytania i pisania, popełniają wiele błędów ortograficznych. Również rozumienie tekstu samodzielnie czytanego na głos bądź słuchanego stanowi dla nich problem. Dlatego też często nie rozumieją wydawanych ustnie dłuższych, złożonych poleceń i instrukcji.

 

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego charakteryzują również deficyty w zakresie uwagi słuchowej. Nie potrafią właściwie selekcjonować dźwięków, które docierają do nich z otoczenia. Jednakowo reagują na wszystkie sygnały akustyczne, dlatego nawet słabe dźwięki zakłócające dekoncentrują je. Także pamięć słuchowa dzieci cierpiących na zaburzenia przetwarzania słuchowego jest istotnie obniżona. Szybko zapominają o tym, co zostało powiedziane i mają spore trudności z odtworzeniem usłyszanych treści.

Terapia Słuchu Dariusz Wąsik Strzelce Opolskie

Terapia Słuchu

Dariusz Wąsik

Terapia Słuchu Dariusz Wąsik Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik, ul. Księdza Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą też przejawiać nieprawidłowości w zakresie wrażliwości na bodźce akustyczne. Bywają nadwrażliwe na dźwięki, drażni je hałas. Aby zrozumieć, co się dzieje w hałaśliwym otoczeniu, muszą szczególnie natężać uwagę, czyli ponosić znaczny wysiłek. Może to powodować u nich niepokój, rozdrażnienie, zmęczenie, bóle głowy.

 

Zdarza się także, że dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego cechuje zbyt niska wrażliwość na sygnały dźwiękowe. Znajdują się w stanie deprywacji akustycznej, z czym próbują sobie radzić poprzez samodzielne wydawanie głośnych dźwięków (podniesiony ton głosu, krzyk), powodowanie hałasu (stukanie przedmiotami) czy wsłuchiwanie się w dźwięki wydawane przez urządzenia znajdujące się w pobliżu (wentylator, odkurzacz).

Zaburzenia  Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD) Strzelce Opolskie
Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD) Strzelce Opolskie

W efekcie wymienionych objawów dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego doświadczają wielu poważnych trudności w codziennym funkcjonowaniu, a w szczególności podczas nauki szkolnej. Mylą zbliżone dźwięki, przekręcają podobnie brzmiące wyrazy lub błędnie je wymawiają. Wskutek tego mają kłopoty z analizą i syntezą słuchową, czyli podziałem tekstu na zdania, wyrazy, sylaby, głoski oraz scalaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań w tekst.