Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

SKONTAKTUJ SIĘ

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka"

ul. Księdza Wajdy 3

47-100 Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik

Gabinet czynny w dniach:

Poniedziałek - piątek 15:00 - 18:00
*rejestracja indywidualna

Sobota *tylko umówione wizyty

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik  Strzelce Opolskie
Terapia Słuchu Dariusz Wąsik Strzelce Opolskie

Terapia Słuchu

Dariusz Wąsik

Terapia Słuchu Dariusz Wąsik Strzelce Opolskie

Gabinet Terapii Słuchu Dariusz Wąsik, ul. Księdza Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie

Zapraszam do kontaktu telefonicznego!

METODA NEUROFLOW (ATS)

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Co to jest trening Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy?

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

 

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
  • co badają poszczególne testy
  • jakie wyniki uzyskało dziecko

 

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
  • cenie każdego z etapów ( nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
  • roli jaką pełni rodzic w procesie terapii
  • zobaczą demonstracyjną, skróconą terapię, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni, jak ćwiczyć z dzieckiem.

Po każdym etapie terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Dla kogo trening Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy?

Metoda Neuroflow (ATS) Strzelce Opolskie

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy w skupieniu uwagi

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy często sprawia wrażenie nieobecnego

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Metoda Neuroflow (ATS) Strzelce Opolskie

1.

2.

3.

4.

5.

6.